Witamy na stronie
OSP Czechówka

OSP Czechówka została powołana w 1890 roku.

O nas

OSP Czechówka została założona w 1890 roku. Jesteśmy wyposażoną w specjalistyczny sprzęt jednostką ratowniczą, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

OSP Czechówka

OSP Czechówka należy do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Do naszych zadań należy:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
  6. działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.

Nasi Patroni

Nasza ekipa

OSP Czechówka :
Nasi strażacy

OSP Czechówka -
Nasz sprzęt

OSP Czechówka -
gotowi do działania

Nasza Galeria

STRAŻ POŻARNA